» Horizontalne i vertikalne osovine i kućišta (Čizme)